Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

BaseCamp

Redusere kostnader
Ved å Invitere flere entreprenører som er involvert i samme prosjekt, eller i geografisk nærhet, til å samkjøre forlegning og forpleining av prosjektpersonell.

Besparelse for alle ved å kunne dele både fastkost, mobilisering, driftskost og demobilisering i tillegg til at produktnivået skal kunne redusere entreprenørens egeninnsats i forhold til administrasjon av leveransen. BaseCamp-konseptet kan selvsagt også benyttes på prosjekter hvor kun én entreprenør forestår leveransen.

Øke produktivitet
Det er etterhvert allment kjent og akseptert at prosjektansatte som trives, er mer produktive, og leverer høyere kvalitet på arbeidet. Besparelse ved BaseCamp drift gir rom for å heve forpleinings - og forlegningskvaliteten vesentlig. Eksempler kan være TV på alle rom, overmadrasser på alle senger, vesentlig forbedret meny, kaffebar, økte renholdsintervaller etc. Samme komfort for alle brukere.

HMS
Ovennevnte elementer bør også tilrettelegge for forbedrede HMS resultater på prosjektet.

Metode
For å kunne dra ut felles gevinst må hver entreprenør forplikte seg til et antall rom for hele prosjektet, fastkost fordeles pr. tilgjengelig rom som står til disposisjon. Variabel kost legges på hvert faktiske bodøgn. Dette gir også entreprenøren forutsigbar kostnadsoversikt.

Kantine- og resepsjonsfasiliteter tilpasses totalt antall rom.

Malthus AS

Aslak Ness

tlf. 958 80020
email: aslak.ness@malthus.no

 

Roy Andersen

tlf. 971 06801
email: roy.andersen@malthus.no


ISS ServeringsPartner AS

Jan Sletten Hansen

tlf. 930 63280
email: sletten.hansen@iss.no

 

Erik Ravnanger

tlf. 930 63264
email: erik.ravnanger@iss.no