Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Forsvaret

 
Forsvaret bryr seg om de vernepliktige. Gjennom kundeundersøkelser blant de vernepliktige og i samarbeid med velferdssjefen og Forsvarets Personelltjenester har vi gleden av å møte morgendagens forventninger ved å tilby fullbyrdig tjenester som velferdskantiner, internettkafeer, kiosker og permisjonshoteller.

 

Vår filosofi er at i tillegg til å tilby mye varierte tjenester så er det mest avgjørende hvordan opplevd verdi er hos våre kunder. Vi har derfor lagt stor vekt på å utvikle et styringssystem som sørger for problemfri drift, gode samarbeidsformer og høyt opplevd verdi hos de vernepliktige. Dette gjennomføres ved å implementere de beste konseptene, tilpassede styringssystemer og kompetente servicemedarbeiderer som tar vare på og skaper den kulturen vi har bygget opp over år. Våres ansatte er nøkkelpersonene som ivaretar kundenes tilfredshet og er en viktig del av utviklingen på de landsomfattende tilbud som skal dekke behovene til alle vernepliktige, deres familie og ikke minst øvrige ansatte som arbeider i Forsvaret.


 

Kontakt Forsvaret

Send oss en e-post