Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Menneskene

Outsourcing fører til at mennesker må flyttes på, at ting forandres og at ansatte får ny arbeidsgiver. Dette kan utløse usikkerhet, frustrasjon og noen ganger direkte motvilje. En Facility Management leverandør må ha forståelse for slike atferdsmønstre, akseptere dem og til syvende og sist løse dem.

Verdifulle medarbeidere
ISS har de senere år overtatt flere tusen nye ansatte gjennom outsourcing. For oss er dette en måte å skaffe nye og verdifulle medarbeidere på.