Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

ISS Vakt og Beredskap - bistand når du trenger det

ISS har vaktberedskap som rykker ut til våre kunder ved alle tekniske alarmer eller innmeldte oppdrag utenom normal driftstid.
Ved å ha beredskapsabonnement så sikrer du at ISS alltid har tilgang til eiendommen og at brukere og leietagere vil bli ivaretatt døgnet rundt skulle det oppstå en hendelse som krever akutt oppmerksomhet.

Beredskapsvakten rykker ut på eksempelvis:

• Driftsstans ventilasjon, VVS, eller elektro
• Strømbrudd
• Sikring etter innbrudd eller hærverk
• Heisstans
• Vannlekkasjer, stopp av lekkasje og tørking/suging av vann
• Feil og mangler på garasjeporter, dører eller adgangskontroll

ISS Vakt og Beredskap samarbeider med ISS sitt underleverandørnettverk for faglig bistand dersom ISS ikke kan løse oppdraget i egen regi, eller har geografisk dekning.

Kontakt ISS Eiendom

E-post ISS Eiendom
For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt kundesenter
telefon 915 051 55