Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Eiendom Teknisk Per Erik Skattum Telenor 464x207

ISS Teknisk forvaltning - økt avkastning gjennom riktig drift av eiendommen

Vår erfaring viser at samarbeid med en profesjonell eiendomspartner sikrer effektivisering av driftsrutinene som er med på å øke inntjeningen og minske utgiftene for våre kunder.

ISS Teknisk forvaltning tilbyr en komplett leveranse innen administrering og optimalisering av eiendomsdriften, fra mindre bygg og borettslag til store næringseiendommer og eiendomskomplekser.

Vi bidrar til at du som eier opplever økt avkastning gjennom riktig drift av eiendommen, samt sikrer trygghet for at det lovfestede operative gårdeieransvaret blir ivaretatt.

Våre tjenester innen teknisk forvaltning inkluderer total driftsadministrasjon, vedlikeholdsplanlegging, budsjettering og energiovervåkning, samt ivaretagelse og oppfølging av alle serviceavtaler og offentlige krav og pålegg. Våre drifts- og forvaltningsverktøy sikrer den nødvendige sporbarheten og dokumentasjonen for å ivareta disse prosessene.
Vi sørger også for å konkurranseutsette vedlikeholdsavtaler slik at driften av bygget alltid er tilpasset de aktuelle markedsforholdene i bransjen.

Vi bidrar til at du oppnår:
• Bedre driftskvalitet med lokal teknisk forvalter
• Lavere felleskostnader gjennom langsiktig planlagt vedlikehold og stordriftsfordeler ved innkjøp
• Tilfredse leietagere gjennom høy servicegrad, som igjen sikrer stabilitet i inntektene på porteføljen
• Trygghet for at alle myndighetskrav blir tilfredsstillende ivaretatt, herunder internkontroll vedrørende elektro, legionella og brann
• Reduserte energikostnader gjennom energiovervåkning og optimering av teknisk anlegg

Kontakt ISS Eiendom

E-post ISS Eiendom
For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt kundesenter
telefon 915 051 55