Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Vedlikeholdsplanlegging - få full kontroll på planlagt vedlikehold

Med mål om å beskytte investert kapital i all eiendom, er det viktig med riktig balanse av løpende og planlagt vedlikehold, slik at den totale vedlikeholdskostnaden kan reduseres til et minimum.

ISS utarbeider og gjennomfører vedlikeholdsplaner basert på byggets kartlagte tilstand, i samråd med hvilke planer og prioritering byggeier har for den fremtidige bruken av bygget.

Når vedlikeholdsprogrammet er vedtatt, sørger vi for at de enkelte tiltakene gjennomføres innenfor avtalt tids- og budsjettramme hvor vi tilbyr komplett prosjektoppfølging.

Vedlikeholdsarbeidet støttes av skreddersydde IT-verktøy - en vedlikeholds-database som tilpasses behovene til din eiendomsportefølje. Dette muliggjør en enkel og oversiktlig vedlikeholdsplanlegging med prioritering av tiltak i forhold til blant annet tilstandsgrad og konsekvensgrad, samt muligheten til å skille mellom ulike fagområder, inkludert forslag til ENØK-tiltak for optimering av energiforbruk.

Kontakt ISS Eiendom

E-post ISS Eiendom
For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt kundesenter
telefon 915 051 55