Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

ISS Prosjekt - fra idé til ferdigstillelse

ISS sin avdeling for prosjektadministrasjon tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til alle typer byggeprosjekter innen nærings- og boligbygg, fra mindre oppussingsarbeid og leietagertilpasninger til større investerings- og vedlikeholdsprosjekter.

Prosjekt- og byggeledelse
Våre tjenester innen prosjektledelse vil ivareta alle steg i prosjektfasen, fra idé og planlegging til gjennomføring og ferdigstillelse. Dette inkluderer blant annet:

• Analyser og utarbeidelse av beslutningsgrunnlag
• Prosjekteringsledelse
• Budsjetter og fremdriftsplaner
• Kontakt mot offentlige myndigheter i forbindelse med rammevilkår og søknader
• Anbudsinnhenting, forhandlinger, kontrahering
• Byggeledelse, oppfølging, kontroll
• Byggeregnskap, rapportering
• Ferdigbefaring, overlevering og oppfølging i garantitiden

Rådgivning
Våre tjenester innen rådgivning inkluderer blant annet:

• Strategiske vurderinger i forbindelse med utvikling av eiendommer
• Utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, tilstandsrapporter og verdivurderinger
• Rådgivning for leietagere i forbindelse med flytteprosesser, inngåelse av nye leiekontrakter, reforhandlinger eller løpende leieforhold

For mer informasjon om våre Prosjekt- og Rådgivertjenester, ta kontakt med Iver Andresen på e-post iver.andresen@no.issworld.com

Kontakt ISS Eiendom

E-post ISS Eiendom
For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt kundesenter
telefon 915 051 55