Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

ISS Energioptimering - oppnå dine energimål 

Flere og flere bedrifter ønsker å dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar gjennom å ta smarte og lønnsomme miljøvalg.
Samtidig vil et sunt inneklima være en viktig faktor for fornøyde brukere av bygg og boliger.

Energioptimalisering er derfor en viktig del av ISS’ drifts- og vedlikeholdstjenester. Gjennom rådgivning, overvåkning og styring av energiforbruk bidrar ISS til at våre kunder oppnår sine miljømål.

ISS bidrar til at du som kunde oppnår:

• Et godt inneklima som fremmer produktivitet og trivsel
• Redusert sløsing med energi og vann
• Høy sorteringsgrad av avfall og lavere avfallskostnader
• Kontinuerlig forbedring av bedriftens miljøprestasjon og omdømme
• Reduserer drifts- og/eller vedlikeholdskostnader


Energioppfølgingsverktøy - beslutningsgrunnlag for «grønnere» valg

ISS sitt kompetansesenter innen energi og miljø, har dedikerte energiteknikere som gjennom EOS-verktøy og andre tekniske analyseverktøy kan overvåke SD-anlegg, energiforbruk, vannforbruk og avfall kontinuerlig. Dette gir oss tilgang til nødvendig informasjon om byggene for å kunne ta gode og informerte beslutninger om drift, vedlikehold og investeringer.

Enten du ønsker komplett energiledelse, eller kun bistand på enkelte områder vil ISS bidra til kontrollert forbruk, forutsigbarhet på kostnader, og en dokumentert bærekraftig drift av eiendommene.

ISS sine tjenester innen energi- og miljøledelse inkluderer blant annet:

• Utarbeidelse av energi- og miljøstrategi som inkluderer identifisering og implementering av spesifikke ENØK tiltak og andre energisparingsprosjekter
• Identifisere og rapportere lønnsomme driftsrelaterte tiltak
• Jevnlig kontroll og optimalisering av SD-anlegg
• Oppsett eller optimalisering av avfallsløsning
• Kontinuerlig oppfølging og rapportering av energiforbruk, vannforbruk og avfall
• Regelmessig kontroll av anlegg som kan ha stor påvirkning på energiforbruket

Kontakt ISS Eiendom

E-post ISS Eiendom
For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt kundesenter
telefon 915 051 55