Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Teknisk Drift - for en velfungerende eiendom

Dagens eiendommer består av stadig flere teknisk kompliserte installasjoner og utstyr, samtidig som miljøkrav, internkontrollkrav og forskriftskrav knyttet til dokumentasjon av driften øker.

Leietagere og brukere i dagens forretningsbygg krever også at objektet de leier eller bruker skal fungere optimalt både teknisk og estetisk til enhver tid.

Som en del av driftskonseptet tilbyr ISS Eiendom Teknisk Drift for ivaretagelse og oppfølging av de tekniske anleggene i tilknytning til bygningsmassen.

Dette innebærer gjennomføring av alle lovpålagte og nødvendige kontroller for å optimalisere driften av bygget.

Vi gjennomfører disse oppdragene ved å bruke kvalifiserte medarbeidere med erfaring med drift av tekniske anlegg, i samarbeid med våre leverandører innen Elektro, Ventilasjon og VVS. På denne måten sikrer vi at tjenesten følger de siste standarder som gjelder i bransjen.

Våre tjenester innen teknisk drift inkluderer blant annet:

• Styring og drift av SD-anlegg
• Kontroll og drift av kjøle- og varmeanlegg
• Kontroll og tilsyn av sanitæranlegg og avløpssystem
• Testing av pumpesystemer
• Lovpålagte kontroller av Brannvarsling, Sprinklerkontroll, Nødlys og Rømningsveier
• Brannvernkoordinator og/eller brannvernledelse
• Testing og kontroll av nødstrøm-aggregater
• Gjennomføring og oppfølging av internkontroll for Elektro, Legionella og Radon
• Energioptimalisering inkludert analyser og avlesningsrutiner for vann- og energiforbruk