Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Internkontroll - Trygghet for lovkyndig og sikker drift

Enten man er eier eller bruker av ett bygg medfører det en rekke ansvar og plikter i henhold til lover og forskrifter, hvor det stilles krav til planlegging, utførelse og dokumentasjon for gjennomføring av internkontroll.

Internkontroll omfatter fagområder som elektro, brann og legionella og innebærer systematiske tiltak som skal sikre at blant annet brann- og el-sikkerheten i bygninger er ivaretatt på en forskriftsmessig måte.

Som del av våre eiendomstjenester tilbyr vi de beste forutsetninger for å imøtekomme lovens krav hvor ISS påtar seg ansvaret for å planlegge, utføre og vedlikeholde bygget i henhold til internkontrollforskriften. Våre driftssystemer sørger for nødvendig dokumentasjon.

Foruten å ivareta sikkerheten vil et systematisk forbedringsarbeid og kontinuerlig service heve driftssikkerheten og dermed være lønnsomt i lengden.

Vi gjør gjerne en risikovurdering for å kartlegge hvor ofte kontroll skal gjennomføres for ditt bygg.