Vennligst velg region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Våre tjenester

Driftstjenester

For at en eiendom skal bevare sin verdi og brukere føle seg ivaretatt i sine leieforhold, er det viktig at eiendommen blir driftet på en riktig måte, utvendig som innvendig, samtidig som miljøet og myndighetskrav blir ivaretatt.

ISS leverer alle tjenester tilknyttet den daglige driften av eiendommen, fra enklere vaktmestertjenester, til avansert teknisk drift og energioptimering. Hensikten er å ivareta og øke eiendommenes verdi, samtidig som du som gårdeier, bruker eller leietager skal tilbys et godt innemiljø og en trygg arbeidsplass eller bolig.

Gjennom kartlegging og behovsregistrering tilknyttet eiendommen finner vi balansepunktet mellom løpende drift og vedlikehold, som legger føringene for korrekte frekvenser og innhold for internkontroll, teknisk service og skjøtselsrunder.

ISS driftstjenester inneholder:
• Utførelse av tilstandsanalyser av bygget og byggets tekniske installasjoner
• Tilsyn, skjøtsel og kontroll av bygget inkludert fellesarealer og utearealer
• Drift av tekniske anlegg
• Oppfølging og drift av serviceavtaler
• Aktivt arbeid med energioptimering
• Avfallshåndtering
• Vedlikehold av FDV-dokumentasjon i henhold til krav og spesifikasjoner
Internkontroll, oppfølging og gjennomføring av lovpålagte kontroller med tilhørende dokumentasjonskrav
• Brannvernledelse
• 24/7 beredskapsvakt ved behov for akutt feilretting utenfor normal arbeidstid
• Help-desk, mottakssentral for kunde- og brukerhenvendelser

Kontakt ISS Eiendom

E-post ISS Eiendom
For øvrige henvendelser ta kontakt med vårt kundesenter
telefon 915 051 55